Széchényi 2020 pályázat

Vállalkozásfejlesztés és kapacitásbővítés a RONI ABC-nél

VEKOP-1.2.6-20-2020-00211

 
 

A Munkaerőcentrum Szolgáltató KFT 8.999.914 Ft támogatást nyert a „A mikro-, kis és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” c. pályázati kiíráson. A megítélt támogatás a projekt összköltségének 70%-a volt.

Jelen projekt keretén belül számítástechnikai-, információtechnológiai- és műszaki eszközöket szereztünk be, melyekkel kereskedelmi- és kiszolgáló tevékenységünk jelentős kapacitásnövekedésen ment keresztül. A fejlesztéssel hatékonyabbak, versenyképesebbek vagyunk és a minőség is javulást mutat.

A projekt 2020.11.30-án került befejezésre.

VEKOP-8.5.3-17-2018-00193

RONI ABC Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

  Képzések megvalósítása a RONI ABC további sikeres működése érdekében
 

 

A projekt megvalósításának kezdete 2019.07.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2020.11.29.
   
 

Az elnyert támogatás összege  5.129.000 Ft

A támogatás intenzitása 100 %

A projekt keretében az alábbi szakmai képzések valósulnak meg a hosszú távú fenntarthatóság jegyében:

- Ipar 4.0 felkészítő képzés

       A képzés célja a munkavállalók vállalatirányítási rendszerekkel és vagy, termelésből objektív módon gyűjtött adatok elemzésén és feldolgozásán alapuló, fejlett automatizáltságú intelligens szenzoros, vagy berendezések vezérléséből közvetlenül szerzett adatokon alapuló, fejlett automatizáltságú termelésirányítási és vagy döntéstámogató rendszerekkel kapcsolatos kompetenciáinak fejlesztése.

 - Boltvezető képzés
 
A boltvezető képzés kompetencia alapján, igen részletes elméleti és gyakorlati ismeretekkel ruházza fel a hallgatót, akik teljekörű szakképzéssel rendelkező szakemberként bármely kereskedelmi egységben megállja a helyét.
 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező az elsajátított kompetenciák után képes:

 • Kisvállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni
 • Marketingtevékenységet végezni
 • Irányítani, szervezni és ellenőrizni a bolt működését, biztosítani az áru- és vagyonvédelmet
 • Megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet
 • Megszervezni és lebonyolítani a készletezést, raktározást, nyilvántartani a készleteket, gazdálkodni a készletekkel
 • Meghatározni az eladási árat
 • Ellenőrizni a számlákat, az ellenértékek kiegyenlítését
 • Banki tranzakciókat végezni, kezelni a készpénzt, csekkeket
 • Megszervezni és lebonyolítani az értékesítést
 • Ellátni a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
 • Biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket

   

 -Élelmiszer-, vegyi áru eladó képzés
 
Előkészíti és lebonyolítja az élelmiszerek, vegyiáruk mennyiségi és minőségi átvételét
Betartja az élelmiszerek és vegyiáruk tárolására vonatkozó speciális előírásokat
Vezeti az élelmiszerbiztonsági minőségbiztosítási rendszer működtetéséhez előírt nyilvántartásokat
Ellenőrzi a jövedéki termékek épségét és a korlátozás betartását
Ellenőrzi a fogyaszthatósági, minőségmegőrzési időket és szelektál
Ellenőrzi és feljegyzi a tárolási hőmérsékletet
Biztosítja a hűtőláncot
Biztonsággal üzemelteti az élelmiszerek értékesítése során használt gépeket, eszközöket,
gondoskodik azok megfelelő higiéniai állapotáról
Ellenőrzi a mérőeszköz hitelesítésének meglétét
Szakszerűen kihelyezi és bemutatja az élelmiszeripari és vegyipari termékeket
Betartja az élelmiszerek és vegyiáruk értékesítésére vonatkozó speciális előírásokat
Igény szerint tájékoztatást ad a korszerű táplálkozást biztosító élelmiszerekről
Leméri az árut
Igény szerint tájékoztatást ad a környezetbarát vegyipari termékekről
Tájékoztatja a vevőt az élelmiszerek és vegyipari termékek felhasználási lehetőségeiről
Igény szerint csomagol: ajándékkosarat, díszcsomagolást készít
Tájékoztatást ad a kapcsolódó szolgáltatásokról
Előkészíti és lebonyolítja a reklámakciókat (árubemutatók, kóstolók, árengedményes akciók)
Magas fokú személyi higiéniát tart fenn az élelmiszer forgalmazás során
Betartja és betartatja a HACCP előírásait